You are currently viewing Podziękowanie

Podziękowanie

W niedzielę 28 stycznia 2018 roku odbyła się uroczysta Msza św. poświęcona dziękczynieniu za 33 lata pracy oraz podjęcie i realizację w Nowej Dębie wielu dzieł dotychczasowemu Proboszczowi, ks. dr Mieczysławowi Wolaninowi. Ks. Wolanin był związany z naszą szkołą, gdyż wiele lat pracował jako katecheta, a po przejściu na emeryturę nadal uczestniczył w życiu szkoły. Aby podziękować za stałą obecność, we wspomnianej mszy udział wzięła delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły

Dodaj komentarz