You are currently viewing ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Święto patrona szkoły- Jana Kochanowskiego było dniem uroczyście obchodzonym przez społeczność uczniowską Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego – pan Paweł Bartoszek, przedstawiciel Rady Rodziców pan  Grzegorz Trela, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Po przemówieniach  gości, w klimat czasów wprowadzili nas uczniowie klasy I i  II, którzy w nawiązaniu do twórczości Jana z Czarnolasu przedstawili dwa modele renesansowego życia. Widzimy w każdym z nich  ambicje, zabawy i humorystyczne  sylwetki ludzi,  które mimo upływu czasu są nadal aktualne. Wiele lat minęło od śmierci Jana Kochanowskiego, ale przez swoją nieśmiertelną twórczość poeta  nadal wpisuje się w nasze współczesne życie. Oprawę muzyczną przygotował Andrzej Mazurek z klasy II. Dzisiejsze święto było także okazją do przedstawienia uczniów, którzy wzięli udział w XIV Konfrontacjach Recytatorskich, prezentując teksty Zbigniewa Herberta i w Ogólnopolskim Konkursie ,,Życie i twórczość Jana Kochanowskiego”. Dyrektor szkoły pan Robert Suska wręczył wszystkim  uczestnikom dyplomy i słodkie upominki.

M.G, B.G

 

Dodaj komentarz