You are currently viewing Kolejni absolwenci

Kolejni absolwenci

18 maja 2018 r. był dniem zakończenia zajęć dla uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Ciężka praca, zdyscyplinowanie i determinacja towarzyszyły grupie przez cały okres trwania nauki (542 godziny).  Zaświadczenia o ukończeniu kursu są przepustką do egzaminu, który odbędzie się w czerwcu. Dla części uczestników kwalifikacja A. 65 jest drugą kwalifikacją w zawodzie technik rachunkowości. Wszystkim życzymy powodzenia i zdobycia dyplomu.

 

Dodaj komentarz