You are currently viewing 100% zdawalności matury

100% zdawalności matury

Po uwzględnieniu wyników egzaminów poprawkowych zdawalność matury w naszym liceum po raz kolejny wyniosła 100%

Dodaj komentarz