You are currently viewing Poczet  Sztandarowy ZS Nr 1 na obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Poczet Sztandarowy ZS Nr 1 na obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uroczystości rozpoczęła Msza św. za ojczyznę, następnie przedstawiciele władz, orkiestra, Poczty Sztandarowe szkół , straży i innych instytucji oraz mieszkańcy przeszli ulicami miasta na plac mjr J. Gryczmana, gdzie odbyły się dalsze obchody. Wysłuchaliśmy przemówień przedstawicieli władz, zaśpiewaliśmy Hymn Polski oraz Rotę, żołnierze wykonali salwę honorową oraz odsłonięty został Pomnik Niepodległości, przed którym przedstawiciele poszczególnych grup złożyli kwiaty.
A. Dzióba

Dodaj komentarz