You are currently viewing Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, rodzinny, pełen ciepła, radości i miłości. W takiej atmosferze przebiegało spotkanie opłatkowe, które odbyło się 19 grudnia 2018 r.
Uczestniczyli w nim Przyjaciele Szkoły w osobach Pana Starosty Jerzego Sudoła, Radnych Powiatu: Pana Marka Zięby, Pana Wojciecha Gruszki, Pana Jerzego Sudoła oraz Pana Tomasza Zielińskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marty Pytki, emerytowani nauczyciele, Dyrektor , nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Klimatyczne otoczenie, świąteczny nastrój sprawiły, że wypowiadane życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów głęboko zapadły w serca uczestników.

Dodaj komentarz