You are currently viewing Konkurs rozstrzygnięty…

Konkurs rozstrzygnięty…

X edycja tegorocznego konkursu poświęconego Janowi Kochanowskiemu, cieszyła się szerokim zainteresowaniem.Po zapoznaniu się z pracami plastycznymi, które napłynęły na konkurs ,,Kochanowski i Jego czasy”komisja konkursowa, w skład której weszły : p. Elżbieta Jastrzębska, p. Beata Gajos i p. Ewa Siwczuk – Cyma, przyznała kolejne miejsca i wyróżnienia:
1. Martyna Zych kl. III –Szkoła Podstawowa w Jadachach- oddział gimnazjalny.
2. Oliwia Urbaniak kl. VII- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślęzakach.
3. Monika Boroń kl. VIII- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie .
Wyróżnienie: Julia Tomasiewicz kl. VIII Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie
Wyróżnienie: Patrycja Tłuścik kl. VIII Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie
Wyróżnienie: Jarosław Lewicki kl. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze.
Członkowie komisji analizując nadesłane prace, zwracali szczególną uwagę na misterne budowanie głębi kompozycji za pomocą różnorodnych kresek i plam barwnych, trudną technikę rysunkową, którą wybrali uczniowie , światłocień oraz zróżnicowanie walorowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!
Do drugiej kategorii konkursu ,,Kochanowski i Jego Czasy” zgłosiło się 12 uczniów. Dlatego kategoria ,,1 z 10” zamieniła się w rozgrywkę ,,1 z 12”. We współzawodnictwie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych: ze Ślęzaków, z Woli Baranowskiej, Brzostowej Góry, Jadachów, Cyganów i z Nowej Dęby( nr 2). Nad poprawnością przebiegu i sprawną organizacją konkursu czuwali nauczyciele- opiekunowie, którzy przybyli wraz z uczniami. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą , ale także opanowaniem i refleksem. Zacięta walka towarzyszyła uczestnikom do samego końca . Najlepszymi okazali się :
1.Piotr Tomczyk – Szkoła Podstawowa w Cyganach
2.Piotr Mazgaj– Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze
3.Klaudia Buczek– Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze
Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród, uczniowie przy słodkim poczęstunku mogli poznać się bliżej, skonfrontować swoją wiedzę i wymienić uwagi. Serdecznie dziękujemy również nauczycielom- opiekunom, którzy doskonale przygotowali uczniów do konkursu . Uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
M.G.

Dodaj komentarz