You are currently viewing Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie – to dobry wybór !

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie – to dobry wybór !

19 marca br. ,,Jedynka” gościła, bardzo licznie przybyłych w tym roku na Dzień Otwartych Drzwi uczniów kl. III gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej, nie tylko z nowodębskich szkół, ale z Majdanu Królewskiego, Huty Komorowskiej, Brzostowej Góry, Trzęsówki, Krzątki, Klatek, Cyganów, Chmielowa i Jadachów. Impreza odbyła się w budynku hali sportowej ZS Nr1, w której nasi goście zostali przywitani przez dyrektora szkoły pana Roberta Suskę. Swoją obecnością zaszczycili nas w tym roku przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu: Wicestarosta pan Jacek Rożek, Członkowie Rady Powiatu pan Marek Zięba i pan Tomasz Zieliński, którzy po raz kolejny zapewnili uczniów i ich rodziców o wspieraniu szkoły w jej dalszym rozwoju. W programie uroczystości umieszczono: chwilę refleksji o patronie szkoły Janie Kochanowskim, prezentację oferty edukacyjnej, występy laureatów, ,,X Przeglądu Talentów” i poczęstunek dla uczniów. Niespodzianką był koncert zespołu rockowego.Przybyli uczniowie mogli nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną, kierunkami kształcenia, ale osobiście rozmawiać z dyrektorem, nauczycielami i uczniami ZS Nr1. Bardzo nam miło z tego powodu, że tak licznie wzięli udział w przygotowanej dla nich imprezie. Mamy nadzieję, że dokonają trafnego wyboru i w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w naszej szkole.

Organizatorzy

Dodaj komentarz