You are currently viewing Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

W dniu 26 marca bieżącego roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu reprezentowaną przez Rektora Uczelni dr Pawła Maciaszczyka, a Zespołem Szkół Nr1 w Nowej Dębie reprezentowanym przez Dyrektora mgr Roberta Suskę. Uczelnia zobowiązała się objąć patronatem klasy o profilach zbieżnych z kierunkami kształcenia w PWSZ oraz sprawować opiekę naukową i dydaktyczną. Patronat przewiduje następujące obszary współpracy: umożliwienie uczniom ZS Nr 1 uczestniczenia w prelekcjach, prezentacjach, spotkaniach informacyjnych, zajęciach dydaktycznych, konferencjach i sympozjach, a także imprezach okolicznościowych organizowanych przez Uczelnię. Współpraca Szkoły i Uczelni może dotyczyć również wymiany doświadczeń pomiędzy studenckimi kołami naukowymi i wolontariatem, a uczniowskimi kółkami zainteresowań.
Dla naszych uczniów zawarte Porozumienie to szansa na rozwijanie zainteresowań, możliwość udziału w ciekawych zajęciach, warsztatach, pokazach.

Dodaj komentarz