You are currently viewing Łączymy się w bólu …

Łączymy się w bólu …

“Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
(…)jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
(…)jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
Pana Józefa Szurgocińskiego, naszego serdecznego Kolegi.
W Zmarłym tracimy zasłużonego nauczyciela wielu pokoleń młodzieży,
dobrego i życzliwego człowieka.
Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności szkolnej.

Dodaj komentarz