You are currently viewing S@motni w tłumie

S@motni w tłumie

W dniu 16 X uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w przygotowanym przez PSE Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu wyjątkowym spektaklu , poruszającym ważne i aktualne problemy współczesności. Rozwój techniki oraz szybsze tempo życia zmuszają młodzież do ucieczki w świat wirtualny. Tam właśnie zachowując pozornie bezpieczną anonimowość, nie ponoszą ryzyka spotkania się z twarzą w twarz z drugim człowiekiem i tracą w ten sposób umiejętność nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Normą stało się zawieranie znajomości przez Internet, zakupy, rezerwacje online, czy rozmowy przy pomocy klawiatury. Spektakl dostarczył widzom niezapomnianych wrażeń, poruszając powszechne zjawisko eurosierot, izolacji, braku otwartego dialogu i konfliktów pokoleniowych oraz dotkliwie odczuwanej w dzisiejszych czasach samotności.
M.G.

Dodaj komentarz