You are currently viewing ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE

15 października 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych w naszej szkole. Dyrektor Robert Suska powitał licznie przybyłych gości, wśród których byli: Jerzy Sudoł – starosta Powiatu tarnobrzeskiego, Jacek Rożek – wicestarosta Powiatu tarnobrzeskiego, Marek Zięba – wiceprzewodniczący Rady Powiatu tarnobrzeskiego, Tomasz Zieliński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu tarnobrzeskiego, Wojciech Gruszka – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Jerzy Sudoł i Andrzej Kołodziej – radni Powiatu tarnobrzeskiego oraz proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski –ks. Henryk Król. W uroczystości uczestniczyli również emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi oraz obecni pedagodzy i pracownicy szkoły. Nie zawiedli także rodzice, którzy swoją obecnością zaszczycili mury naszej szkoły. W roli prowadzących wystąpili uczniowie klasy trzeciej. W pierwszej części uroczystości nastąpiło ślubowanie pierwszoklasistów na Sztandar szkoły a tekst ślubowania potwierdzony podpisami, przewodniczący klas przekazali Dyrektorowi Szkoły. W drugiej części uroczystości pierwszoklasistów poddawano różnym próbom, sprawdzając przy okazji ich zdolności artystyczne (rysowanie portretu Dyrektora Szkoły), aktorskie ( przygotowanie scenki) oraz kondycję fizyczną. Nie zabrakło też konkurencji umysłowych w formie pytań z wiedzy ogólnej i specjalnie przygotowanego testu wiedzy o szkole, zaś łamańce językowe w niektórych przypadkach potwierdziły słuszność tezy, iż język polski nie należy do łatwych. Warto podkreślić, że uczestnicy konkurencji pokazali, że umieją się dobrze bawić. W scenariuszu uroczystości nie zabrakło wspomnienia o Komisji Edukacji Narodowej i życzeń dla nauczycieli, pedagogów i pracowników szkoły. Na zakończenie wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom Szkolnego Konkursu Wiedzy o PPP, który odbył się 27 września 2019 roku, w 80-tą rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Pierwsze trzy miejsca zdobyli: Kacper Kopeć, Martyna Pasek i Daniel Rzeszut zaś w gronie wyróżnionych znaleźli się: Julia Tomasiewicz, Katarzyna Brzuszek oraz Norbert Tłusty.

M. Zięba

Dodaj komentarz