You are currently viewing TEST ORTOGRAFICZNY

TEST ORTOGRAFICZNY

29 października uczniowie klas pierwszych spragnieni nowych wyzwań podjęli kolejny trud sprawdzenia swojej wiedzy . Ogólnopolski test ortograficzny – poziom 4, zawierał nie tylko trudności związane z pisownią wyrazów, ale wymagał znajomości kryteriów, którymi posługujemy się w polskiej ortografii. Uczniowie musieli nie tylko dokonać korekty fragmentu książki Zenona Kosidowskiego pt: ,,Królestwo złotych łez”, ale także wyjaśnić zasady pisowni tych wyrazów. Było to znakomite ćwiczenie, które uzmysłowiło piszącym, jak ważne i warte przestrzegania są reguły polskiej ortografii i ile jeszcze trzeba włożyć pracy, trudu , aby osiągnąć te niezdobyte tajniki wiedzy.
M. Gierach

Dodaj komentarz