You are currently viewing Sukces Kacpra

Sukces Kacpra

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 roku. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program Olimpiady składa się z sześciu głównych bloków tematycznych takich jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Polityka gospodarcza, Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie. W środę, 6 listopada 2019 roku w szkołach w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadania z podstaw ekonomii i pytania opisowego o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXIII OWE. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.
5 grudnia 2019 roku Komitet Okręgowy w Rzeszowie opublikował listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu (okręgowego) i w gronie 29 uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły – Kacper Kopeć z klasy 1a. Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki 9 stycznia 2020 roku podczas etapu okręgowego.

M. Zięba

Dodaj komentarz