You are currently viewing STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 4 lutego 2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się Gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. We wspomnianej uroczystości uczestniczyła uczennica naszej szkoły – Klaudia Zięba, która uzyskała najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019.
ZS Nr1

Dodaj komentarz