You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W piątek 21 lutego uczniowie klasy Ib świętowali Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To świetna okazja do tego, żeby propagować piękną i poprawną polszczyznę. Nasz ojczysty język nie należy do najłatwiejszych. Duże problemy mają z nim obcokrajowcy, ale nawet Polacy często zapominają o podstawowych zasadach poprawności językowej. Uczniowie wysłuchali audycji prowadzonej przez Paulinę Mikułę na temat błędów najczęściej popełnianych w Internecie. W czasie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela młodzież utrwaliła pojęcia z zakresu poprawności językowej. Na koniec wszyscy sprawdzili swoją wiedzę ortograficzną, wypełniając przygotowane karty pracy.
M. Gierach

Dodaj komentarz