You are currently viewing V Edycja Konkursu Wiedzy o ,,Żołnierzach Wyklętych”

V Edycja Konkursu Wiedzy o ,,Żołnierzach Wyklętych”

2 marca 2020 roku odbył się w naszej szkole już po raz piąty (mały jubileusz) konkurs dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którego celem było upamiętnienie 1 Marca jako Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W tegorocznym konkursie przywracaliśmy pamięć o Danucie Siedzikównie ps.,,Inka”, Hieronimie Dekutowskim ps. ,,Zapora” i Łukaszu Cieplińskim ps. ,,Pług”.
Do konkursu ostatecznie przystąpiło 10 dwuosobowych drużyn. Konkurs składał się z 3 etapów ustnych, w pierwszym etapie były pytania za 1punkt, w drugim za 2 punkty, a w trzecim za 3. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze: Jakub Gil i Nikodem Kopeć. Drugie miejsce po dogrywce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Spiach, w składzie: Gabriela Bieleń i Wiktoria Gołąbek, a trzecie uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie: Aleksandra Skubis i Lidia Rolek. Gratulujemy. Dziękujemy nauczycielom – opiekunom wszystkich uczestników naszego konkursu.
M.Zięba

Dodaj komentarz