You are currently viewing „Brakujące Lekcje” w Jedynce

„Brakujące Lekcje” w Jedynce

We wtorek 03.03.2020 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pana Arkadiusza Nepalskiego- pomysłodawcę i założyciela projektu Brakujące Lekcje. Aktywna forma zajęć, zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącego sprawiły, że warsztaty były bardzo atrakcyjne. Celem programu jest pomoc młodemu człowiekowi nabyć umiejętności niezbędnych do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie. Życzymy uczniom, aby zdobyte umiejętności wykorzystywali do radzenia sobie z trudnymi emocjami i budowania dobrych relacji w codziennym życiu.
Anna Dzióba

Dodaj komentarz