You are currently viewing STYPENDYŚCI PREZESA  RADY  MINISTRÓW

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

               W dniu 3grudnia 2020 roku Dyrektor ZS Nr1 przekazał dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem w ubiegłym roku szkolnym, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Do grona Stypendystów Prezesa RM dołączyli: Katarzyna Brzuszek – uczennica klasy 2b po gimnazjum i Kacper Kopeć – uczeń  klasy 2a po szkole podstawowej. Obecni nasi stypendyści to również uczniowie z pasją.  Katarzyna– interesuje się muzyką, fotografią, jest w trakcie wydawania własnej książki zaś w przyszłości chce zostać sędzią Sądu Najwyższego.Mogliśmy się również przekonać, że doskonale radziła sobie w roli prowadzącej  uroczystości szkolne. Kacpra interesują bardziej przedmioty ścisłe – zwłaszcza ekonomia (w ubiegłym roku szkolnym był uczestnikiem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej a za ten rok szkolny trzymamy kciuki).Rodzicom stypendystów zostały przekazane  Listy Gratulacyjne od Dyrektora i Grona Pedagogicznego ZS Nr1.

A.Wąsik, M. Zięba

Dodaj komentarz