You are currently viewing Szkolny konkurs……

Szkolny konkurs……

Uczniowie klasy I wzięli udział w szkolnym konkursie,,Życie i twórczość Jana Kochanowskiego”. Zdalnie prowadzone zajęcia z j. polskiego nie sprzyjały w tym roku , tak jak w latach poprzednich atmosferze konkursowej. Po realizacji materiału z renesansu , cała klasa wzięła udział w konkursie,
w którym uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii i twórczości Mistrza z Czarnolasu. Pytania konkursowe wykraczały także poza materiał programowy. Bezkonkurencyjnym okazał się Nikodem Kopeć, który wykazał się ponadprzeciętną wiedzą w tym zakresie, zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęły: Sabina Borowiec i Alicja Wójcik. Zwycięzcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez swoich kolegów i koleżanki ,przysłuchujących się rozgrywce. Na zwycięzców czekają słodkie nagrody w sekretariacie szkoły.

Dodaj komentarz