You are currently viewing Na zawsze w naszej pamięci…

Na zawsze w naszej pamięci…

“Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc i śmierci należymy do Pana”

(List do Rzymian 14,7-8)

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza dr Mieczysława  Wolanina, naszego wieloletniego katechety i duszpasterza młodzieży. Ksiądz Mieczysław pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako pogodny
i wyrozumiały człowiek, życzliwy i otwarty na potrzeby innych, chętnie służący pomocą i  wsparciem, budzący szacunek wśród młodego pokolenia.

 Spoczywaj w pokoju

 Pracownicy i uczniowie  Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

Dodaj komentarz