You are currently viewing Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymka na Jasną Górę

Zwyczajem lat poprzednich 8 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 wzięli udział w pielgrzymce diecezjalnej na Jasną Górę. Młodzież przystępująca w tym roku do egzaminu dojrzałości prosiła Maryję przed cudownym obrazem o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych i  trafny wybór drogi życiowej. Po spotkaniu w Sali Ojca Kordeckiego, uczniowie odmówili różaniec  oraz  uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza  biskupa Edwarda Frankowskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu.

ZS1

Dodaj komentarz