You are currently viewing NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

11 listopada obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Pierwszy raz odzyskanie niepodległości powszechnie upamiętniono 14 listopada 1920 r. Wcześniej nie było to w pełni możliwe ze względu na toczące się walki o kształt granic i byt Rzeczypospolitej. Jednak dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości. 

W czasie II wojny światowej obchodzenie Święta Niepodległości było zabronione.

Po wojnie komuniści znieśli Święto Niepodległości. Aż do 1989 r. celebrowanie 11 listopada groziło represjami aparatu komunistycznego PRL. Święto zostało przywrócone przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

W naszej szkole w czwartek tj. 10 listopada odbyła się tematyczna akademia, podczas której w oparciu o fragmenty filmów dokumentalnych ukazano tamte czasy i tamtych ludzi. Tragiczną historię Polski przypomniały także wspólnie odśpiewane pieśni i piosenki patriotyczne.

Następnego dnia w piątek tj. 11 listopada Poczet Sztandarowy naszej szkoły brał udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości składały się z kilku elementów m. in. Mszy Św. za Ojczyznę, odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk. Kazimierzowi Bogaczowi ps. ,,Bławat’’ oraz obchodów państwowych na placu mjr Jana Gryczmana, przed Pomnikiem Niepodległości.