You are currently viewing Kubek biznesu

Kubek biznesu

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

W dniu 15 listopada 2022 r. na zaproszenie Pana dr Aleksandra Kasprzyka, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, czterech uczniów klasy 4 pod opieką dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Wolwowicza wzięło udział w Uczelnianym Kubku Biznesu. Spotkanie miało na celu kreowanie postaw pro biznesowych wśród młodzieży i było okazją spotkania z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz przedstawicielami instytucji wspierającymi rozwój biznesu i środowiskiem akademickim. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Magdalena Lasek dyrektor ds. rozwoju Business Network International w Warszawie. Organizacja ta powstała w USA a w Polsce działa od 2006 r. W naszym kraju zrzesza ponad 2000 małych i średnich przedsiębiorców i dynamicznie się rozwija. Udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i rozmowy w kuluarach były bezcennym doświadczeniem dla młodych ludzi interesujących się tematyką ekonomiczną i myślących o prowadzeniu w przyszłości własnych projektów biznesowych. Uzyskane wskazówki i rady od zaproszonych przedsiębiorców będą z pewnością procentowały w przyszłości.