You are currently viewing Spotkanie wigilijne 2022

Spotkanie wigilijne 2022

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

W dniu 21. grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie wigilijne młodzieży naszej szkoły. W blasku choinkowych świec i w klimacie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym rozpoczęli świętowanie tego wyjątkowego i ważnego czasu. Prowadzący spotkanie, zaprosili wszystkich obecnych na sali na wieczerzę wigilijną. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, uczniowie zaintonowali śpiew kolęd. Zaprezentowali też krótki koncert w wersji wokalno-instrumentalnej (gitara, keyboard, akordeon, skrzypce). Następnie przyszedł czas na świąteczne życzenia. Najpierw Pan Dyrektor Zbigniew Wolwowicz winszował uroczyście wszystkim obecnym, a później wszyscy składali sobie wzajemnie życzenia, dzieląc sie przy tym opłatkiem. W końcu, po tym nadzwyczajnym wstępie, uczniowie i nauczycieli usiedli przy stolach, nakrytych białymi obrusami, udekorowanych świątecznymi stroikami, aby spożyć tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie poprowadzili  uczniowie z klasy 1a, 2a i 4a.

Małgorzata Tomczyk