You are currently viewing Porozumienie o współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu.

Porozumienie o współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu.

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

Od początku bieżącego roku szkolnego bardzo dobrze rozwijają się nasze kontakty z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu. Nasi uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez tą uczelnię konferencjach a pracownicy uczelni prowadzili zajęcia w naszej szkole. Zaowocowało to podpisaniem porozumienia o współpracy.

Uroczystość odbyła się w dniu 7 marca 2023 r. w rektoracie uczelni a brali w niej udział starosta tarnobrzeski Pan Jerzy Sudoł, rektor PUZ, dr. hab. Pani Anna Szylar, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie Pan Zbigniew Wolwowicz. Zawarte porozumienie umożliwi uczniom naszej szkoły uczestniczenie w różnych działaniach podejmowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Będziemy mieli, także możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego uczelni a jej pracownicy będą prowadzili zajęcia dla naszych uczniów. Tworzone w szkole profile kształcenia będą skorelowane z ofertą Państwowej Uczelni Zawodowej kierowaną do absolwentów szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i promocja przyniesie nam wzajemne korzyści.