You are currently viewing „….rozum wart jest więcej niźli złota skrzynie…”

„….rozum wart jest więcej niźli złota skrzynie…”

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

W piątek – 24 marca – cała społeczność uczniowska świętowała dzień patrona szkoły – Jana Kochanowskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: m.in. Jerzy Sudoł – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Jacek Rożek –Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego, radni Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w osobach: Wojciech Gruszka, Marek Zięba, pani Monika Szczepan- dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, Henryk Król – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, pani Małgorzata Skimina – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani wysłuchali montażu słowno- muzycznego przygotowanego przez młodzież.Zawarte w tekstach wartości uniwersalne propagowały ideały humanistyczne i mówiły o skomplikowanej naturze ludzkiej. Budząca się do życia przyroda, stała się tłem do wyrażenia refleksji o ponadczasowym charakterze. Piosenki,wyśpiewane w trakcie uroczystości pobudziły do refleksji na temat upływającego czasu, marzeń i radości życia.

Swoimi wspomnieniami z pracy w Naszej szkole podzielił się z młodzieżą emerytowany nauczyciel Pan Romuald Gondek. W liceum pracował przez 55 lat. W swoim wystąpieniu m.in. przywołał postacie wybitnych absolwentów, którzy ukończyli Naszą szkołę. Była to piękna, żywa lekcja historii.