You are currently viewing Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

Pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę to już polska tradycja. Zwyczajem lat poprzednich uczniowie Zespołu Szkół nr1 wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy, która w tym roku dla całej diecezji odbywała się w terminie 31. marca.

Ponad 1800 maturzystów ze szkół średnich, z diecezji sandomierskiej, którym towarzyszyli dyrektorzy placówek, nauczyciele, wychowawcy oraz duszpasterze pielgrzymowało na Jasną Górę, aby przez wstawiennictwo Pani Częstochowskiej prosić o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych i  wyboru drogi życiowej.

         Pierwszym punktem pielgrzymki było spotkanie z „ciekawym człowiekiem” w Auli Ojca Kordeckiego. W tym roku młodzi mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. „Budowanie szlachetnej marki osobistej w oparciu o wartości chrześcijańskie”, którą poprowadziła Anna Słopiecka, ekspertka ds. budowania wizerunku.

Następnie maturzyści wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele maturzystów złożyli kwiaty przed figurą św. Jana Pawła II, oddając w ten sposób hołd największemu z Polaków.

         Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w bazylice jasnogórskiej koncelebrowana przez księży katechetów pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Podczas pielgrzymki uczniowie powierzali Matce Bożej egzaminy dojrzałości, a także swoją przyszłość oraz swoich bliskich. ,Nie chodzi bowiem – jak powiedział biskup –  wyłącznie o egzamin maturalny, ale o całe życie, ba o wieczność, która na nas czeka.”

Młodzież wróciła z pielgrzymki umocniona duchowo, pełna  entuzjazmu i nadziei na przyszłość.

                                                                               Małgorzata Tomczyk