You are currently viewing Fotorelacja…

Fotorelacja…

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

Obóz Auschwitz – Birkenau stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa a od 1942 r.jednym z ośrodków ,,ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej’’.Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Pierwszy transport Polaków, więźniów politycznych, skierowany przez Niemców z więzienia w Tarnowie, dotarł do obozu Auschwitz 14 czerwca         1940 r. Dlatego też Sejm RP ustanowił dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym, którego doświadczyli uczniowie naszej szkoły w dniu 13 kwietnia podczas jednodniowego zwiedzania studyjnego.