You are currently viewing Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

W dniu 22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne są bardzo skąpe. Nie wiemy jak wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Książe Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów.

Poniżej znajdują się materiały przybliżające to zagadnienie. Zainteresowanych tematem zachęcam do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na prezentację multimedialną ,,Chrzest Polski’’, która zostanie ogłoszona przed wakacjami przez Fundację ,,SŁOWO’’.

M. Zięba