You are currently viewing Konkurs o Janie  Kochanowskim….

Konkurs o Janie  Kochanowskim….

  • Post author:
  • Post category:2022/2023

14 kwietnia uczniowie klasy I wzięli udział w konkursie poświęconym patronowi szkoły – Janowi Kochanowskiemu. W tym roku konkurs miał formę turnieju 1 z 10. Uczniowie z najbogatszą wiedzą po sprawdzianie z twórczości renesansowego poety przystąpili do rywalizacji. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z epoki, dokładną znajomością biografii i twórczości poety. Zadawane przez jury pytania dotyczyły znajomości fragmentów utworów, wyjaśnieniu archaicznych słów, czy wiedzy z zakresu budowy słowotwórczej wyrazów. Uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani i posiadali rozległą wiedzę związaną z tematem. Biorących udział w konkursie wiedzy, wspierali i dopingowali koledzy i koleżanki z klasy. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Żmuda, zaś wyróżnienia otrzymali: Julia Perlicka, Milena Bogdan i Maciej Puzio. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył dyrektor szkoły pan Zbigniew Wolwowicz. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie konkursu szkolnego. Uczestnikom życzymy wytrwałości i humanistycznych pasji oraz bardzo dobrych wyników w czasie szkolnej edukacji.
MG