KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
1. Biologia
2. Chemia
3. Język angielski

Zajęcia dodatkowe:
1. Podstawy ratownictwa medycznego – możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
2. Pielęgniarstwo.

PRZY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ W TARNOBRZEGU.

DLA KOGO ?

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, służbami medycznymi albo ratowniczymi lub chciałbyś pomagać osobom niepełnosprawnym, starszym to ta klasa jest dla Ciebie.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

Rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii da Ci dużą możliwość w wyborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie atutem w znalezieniu dobrej pracy w Polsce jak i za granicą. Dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa pozwolą zdobyć wiedzę niezbędną przy niesieniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach a także pozwolą przygotować się do pracy z osobami wymagającymi opieki.

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ ?

  • Studia na uczelniach medycznych na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia, rehabilitacja;
  • Studia na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia: biotechnologia, dietetyka, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne, opieka społeczna, leśnictwo;
  • W szkołach policealnych w zawodach: ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik elektrokardiolog, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy.

Partnerem jest: