KLASA OGÓLNO – HUMANISTYCZNA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI Z PSYCHOLOGII.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
1. Język polski
2. Historia/Geografia
3. Język angielski

Zajęcia dodatkowe:
1. Wprowadzenie do psychologii.

PRZY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ W TARNOBRZEGU.

 DLA KOGO ?

To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, lubią pomagać innym, słuchać ich, chcą zgłębiać wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, jego funkcjonowania w życiu społecznym, chcą rozwijać umiejętność skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

Ucząc się w tej klasie będziesz miał możliwość rozwinięcia pasji humanistycznych, zgłębienia tajemnic ludzkiego umysłu, zdobędziesz wiedzę umożliwiającą ci interpretację zdarzeń z życia codziennego. Będziesz mógł doskonalić umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty i jak radzić sobie ze stresem. Rozwiniesz empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ ?

Kończąc naukę w tej klasie będziesz mógł kształcić się na takich kierunkach jak: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, resocjalizacja, politologia, psychologia biznesu, filologia polska, filologia angielska.

Partnerem jest: