Małgorzata Skimina

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

Agnieszka Wilk

SEKRETARZ

Marta Buras

SKARBNIK

Anna Wąsik

CZŁONEK RR