Małgorzata Skimina

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

Małgorzata Pakulska

CZŁONEK RR

Katarzyna Haraf - Żmuda

SKARBNIK

Tomasz Kopeć

WICEPRZEWODNICZĄCY RR