Julia Czerwiec 3B

Przewodniczący SU

Agata Kluska 3A

Zastępca Przewodniczącego SU

Daniel Rzeszut 3A

SKARBNIK

Martyna Janowska 1A

Sekretarz SU